Μοριοδότηση

Το PHTLS μοριοδοτείται μέσω του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με μόρια CME-CPD της UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes)

News

03-06.10.2016

NAEMT Annual Meeting,

more

03-07.10.2016

EMS WORLD Expo

more

14.12.2015

Bleeding Control for the Injured

more

15-19.09.2015

EMS World Expo. EDUCATION for today - SOLUTION for tommorow

more

11-15.05.2016

2nd Pan-Hellenic Congress on Emergency Prehospital Care.

more

17-19.09.2015

CYPRUS EMS APHRODITE RALLY 2015

more

15-19.09.2015

EDUCATION for today. SOLUTION for tommorow

more

22.09.2012

Ημερίδα "Σύγχρονες τάσεις στην αντιμετώπιση του Τραυματία" -- [in Greek]

more