PHTLS

PHTLS

Σκοπός του PHTLS είναι η εκπαίδευση όλων που εμπλέκονται στην καθημερινή αντιμετώπιση του τραυματία στον προνοσοκομειακό χώρο, από την στιγμή του τραυματισμού έως την άφιξη του τραυματία στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα. Στόχος είναι η μείωση των προλήψιμων θανάτων και των αναπηριών.

Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της NAEMT (National American Emergency Medical Technicians) και του ACS (American College of Surgeons) και θα λέγαμε ότι αποτελεί το «αδελφάκι» του επιτυχημένου προγράμματος ATLS (Advanced Trauma Life Support), που για πολλά χρόνια εκπαιδεύει ιατρικό κυρίως προσωπικό για την αντιμετώπιση του τραυματία μέσα στις υγειονομικές μονάδες.

Η ύλη του προγράμματος καθορίζεται από ειδική επιστημονική επιτροπή του ACS που λαμβάνει υπόψη της όλα τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, τροποποιεί την διδακτέα ύλη ανά τετραετία ώστε να είναι προσαρμοσμένη στις εξελίξεις, εκδίδει νέο εγχειρίδιο που περιλαμβάνει αυτή την ύλη και παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος σε όλο τον κόσμο.

Η αναγνώριση του PHTLS διεθνώς σαν το πληρέστερο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την προνοσοκομειακή αντιμετώπιση του τραυματία αντικατοπτρίζεται από το γεγονός της παγκόσμιας εξάπλωσης του (ήδη διδάσκεται σε 108 χώρες) και από το γεγονός ότι σε πολλές από αυτές τις χώρες θεωρείται σαν προαπαιτούμενο για τους εργαζόμενους στον προνοσοκομειακό χώρο.

Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει εκπαίδευση με διαλέξεις και σταθμούς εξάσκησης, που σκοπό έχουν την συστηματική εκπαίδευση πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο αντιμετώπισης του τραυματία. Το πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνει:

  • Την ασφαλή προσέγγιση στο χώρο τραυματισμού
  • Την γρήγορη και ακριβή πρωτοβάθμια εκτίμηση του τραυματία και τον γρήγορο απεγκλωβισμό του, όταν απαιτείται
  • Την αναγνώριση απειλητικών για την ζωή καταστάσεων όπως υποξαιμία, shock κλπ. καθώς και την αντιμετώπιση τους
  • Την γνώση της σωστής ακινητοποίησης του τραυματία
  • Την εκτέλεση πλήρους δευτεροβάθμιας εκτίμησης και
  • τέλος την γρήγορη και ασφαλή του μεταφορά στο κοντινότερη και καταλληλότερη υγειονομική μονάδα.

Έτσι, με τα πρωτόκολλα αυτά, περνάμε από την συνήθη «τσουβαλιαστή» (“scoop and run”) μεταφορά του τραυματία, στη σωστή αντιμετώπιση των απειλητικών καταστάσεων και τη ασφαλή μεταφορά του. Επιπλέον όμως, η φιλοσοφία του PHTLS είναι αντίθετη με την φιλοσοφία άλλων συστημάτων που αντιμετωπίζουν τον τραυματία στον τόπο του συμβάντος (“stay and play”), δαπανώντας πολύτιμο χρόνο, που έχει επιστημονικά αποδειχτεί ότι έχει δυσμενή επίπτωση στην επιβίωση του τραυματία. Τα ανανεωμένα επιστημονικά δεδομένα στην αντιμετώπιση του τραυματία αναφέρονται στην μέθοδο «Treat as you go», δηλαδή αντιμετωπίζουμε και προσπαθούμε να δώσουμε οριστική λύση στις απειλητικές για την ζωή καταστάσεις κατά την συστηματική και προσεκτική εκτίμηση του τραυματία.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
Με την καταβολή της συνδρομής : 300 ευρώ με αγορά του βιβλίου ή εναλλακτικά 250 χωρίς την αγορά του βιβλίου, επιβεβαιώνεται η εγγραφή σας, και περιλαμβάνει: εγγραφή στο πρόγραμμα PHTLS, εγχειρίδιο μελέτης, εξοπλισμό, μοντέλα, ενοίκιο χρησιμοποιούμενου χώρου, αμοιβή βοηθητικού προσωπικού, πρωινά και μεσημεριανά γεύματα.

Μετά από εισήγηση του Εθνικού Κέντρου PHTLS – TFR και την αποδοχή με την υπ’αριθμό 32/8-7-14 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ αναφορικά με την υλοποίηση προγραμμάτων PHTLS και PHTLS for First Responders (TFR) για τους εν ενεργεία εργαζόμενους του ΕΚΑΒ σε όλη την Ελλάδα, το ποσό των διδάκτρων διαφοροποιείται σε 230 ευρώ με την αγορά του βιβλίου και 180 ευρώ χωρίς την αγορά του βιβλίου.

Επειδή τα χρήματα της συμμετοχής κάθε εκπαιδευομένου καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις ανελαστικές δαπάνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, για την διεξαγωγή του συγκεκριμένου προγράμματος και επειδή οι θέσεις συμμετεχόντων είναι συγκεκριμένες, σας ενημερώνουμε ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν θα μπορέσετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, τα χρήματα σας δεν θα σας επιστραφούν.

Η μόνη περίπτωση να επιστραφούν τα χρήματά σας είναι, να γίνει ακύρωση της συμμετοχής ένα μήνα πριν την διεξαγωγή του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ και παράλληλα να επιστραφεί το βιβλίο.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Στη διάρκεια του σεμιναρίου, θα διδαχθεί η θεωρία και οι δεξιότητες που αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια στο βιβλίο του PHTLS. Για το λόγο αυτό πρέπει να μελετήσετε πολύ καλά το βιβλίο που σας στέλνουμε.

To πρόγραμμα απευθύνεται σε γιατρούς, πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτές, πυροσβέστες, καλά εκπαιδευμένους εθελοντές κ.α. Οι θεωρητικές γνώσεις είναι για όλους οι ίδιες.

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει βασικές & εξειδικευμένες δεξιότητες διαχείρισης αεραγωγού, ακινητοποίησης παιδιατρικού & ενήλικα τραυματία, τεχνικές επείγοντος απεγκλωβισμού, αντιμετώπισης της αιμορραγίας καθώς και τον ορθό τρόπο εκτίμησης της κατάστασης και αντιμετώπισης του παιδιατρικού και του ενήλικα τραυματία. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 16 ώρες.

ΓΛΩΣΣΑ:
Η γλώσσα του σεμιναρίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

ΓΕΥΜΑΤΑ:
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου σερβίρονται καφές και μεσημβρινά γεύματα.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ:
Σας συνιστούμε να ντυθείτε άνετα, λόγω των πολλών ωρών διδασκαλίας και της πρακτικής άσκησης.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Τα έξοδα διαμονής είναι δικά σας.

Για την ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο σεμινάριο απαιτείται η ανελλιπής παρακολούθηση και η πιστή εφαρμογή των διαδικασιών και τεχνικών που αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια στο PHTLS. Κατά το τέλος του σεμιναρίου μετά από θετική αξιολόγηση, χορηγείται πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης του περιεχομένου του σεμιναρίου, το οποίο έχει παγκόσμια αναγνώριση και ισχύ για 4 έτη.

Μοριοδότηση

Το PHTLS μοριοδοτείται μέσω του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με μόρια CME-CPD της UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes)

Τελευταία Νέα

03-06.10.2016

NAEMT Annual Meeting,

περισσότερα

03-07.10.2016

EMS WORLD Expo

περισσότερα

14.12.2015

Bleeding Control for the Injured Course

περισσότερα

15-19.09.2015

EMS World Expo. EDUCATION for today - SOLUTION for tommorow

περισσότερα

". $row['eventdatedesc'].""; echo $row['title']; echo "

"; if (strip_tags($row['text']) =="") { echo "".$more[$language].""; } else { echo "". $more[$language].""; } echo "

"; } mysqli_free_result($result); ?>

Αιτήσεις Εγγραφής