PHTLS Refresher Course

PHTLS REFRESHER COURSE

Το σεμινάριο PHTLS Refresher Course απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους που έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς το εκπαιδευτικό σεμινάριο PHTLS provider Course και ΔΕΝ έχει παρέλθει η προθεσμία των τεσσάρων (4) ετών που ισχύει η διαπίστευση τους.

Ο σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να ανανεωθεί το θεωρητικό και πρακτικό μέρος των γνώσεων της αντιμετώπισης του τραυματία στον προνοσοκομειακό χώρο, ακολουθώντας τις αναθεωρημένες κάθε φορά κατευθυντήριες οδηγίες.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
Η συνδρομή είναι : 120 ευρώ και περιλαμβάνει εγγραφή στο πρόγραμμα PHTLS Refresher Course, εξοπλισμό, μοντέλα, αμοιβή βοηθητικού προσωπικού και καφέ. Η συνδρομή ΔΕΝ περιλαμβάνει την αγορά του αναθεωρημένου βιβλίου.

Επειδή τα χρήματα της συμμετοχής κάθε εκπαιδευομένου καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις ανελαστικές δαπάνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, και ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος, σας ενημερώνουμε ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο σεμινάριο, τα χρήματα σας δεν θα σας επιστραφούν.

Η μόνη περίπτωση να επιστραφούν τα χρήματά σας είναι, να γίνει ακύρωση της συμμετοχής ένα μήνα πριν την διεξαγωγή του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ και παράλληλα να επιστραφεί το βιβλίο (αν είχε αγοραστεί).

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Στη διάρκεια του σεμιναρίου, θα διδαχθεί σε θεωρητικό & πρακτικό επίπεδο ότι νεώτερο υπάρχει στο πρόγραμμα του PHTLS σύμφωνα με τις αναθεωρημένες κάθε φορά οδηγίες. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 8 ώρες.

ΓΛΩΣΣΑ:
Η γλώσσα του σεμιναρίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

ΓΕΥΜΑΤΑ:
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου σερβίρεται καφές.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ:
Σας συνιστούμε να ντυθείτε άνετα, λόγω των πολλών ωρών διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Τα έξοδα διαμονής είναι δικά σας.

Για την ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο σεμινάριο απαιτείται η ανελλιπής παρακολούθηση και η πιστή εφαρμογή των διαδικασιών και τεχνικών που αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια στο πρόγραμμα.

Μοριοδότηση

Το PHTLS μοριοδοτείται μέσω του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με μόρια CME-CPD της UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes)

Τελευταία Νέα

03-06.10.2016

NAEMT Annual Meeting,

περισσότερα

03-07.10.2016

EMS WORLD Expo

περισσότερα

14.12.2015

Bleeding Control for the Injured Course

περισσότερα

15-19.09.2015

EMS World Expo. EDUCATION for today - SOLUTION for tommorow

περισσότερα

". $row['eventdatedesc'].""; echo $row['title']; echo "

"; if (strip_tags($row['text']) =="") { echo "".$more[$language].""; } else { echo "". $more[$language].""; } echo "

"; } mysqli_free_result($result); ?>

Αιτήσεις Εγγραφής