PHTLS Refresher Course

PHTLS REFRESHER COURSE

Το σεμινάριο PHTLS Refresher Course απευθύνεται σε εκπαιδευομένους που έχουν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς το εκπαιδευτικό σεμινάριο PHTLS provider Course και ΔΕΝ έχει παρέλθει η προθεσμία των τεσσάρων (4) ετών.

Ο σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να ανανεωθεί το θεωρητικό και πρακτικό μέρος της αντιμετώπισης του πολυτραυματία στον προνοσοκομειακό χώρο, ακολουθώντας τις αναθεωρημένες κάθε φορά κατευθυντήριες οδηγίες.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
Η συνδρομή είναι : 120 ευρώ και περιλαμβάνει εγγραφή στο πρόγραμμα PHTLS Refresher Course, εξοπλισμό, μοντέλα, αμοιβή βοηθητικού προσωπικού, καφές. Η συνδρομή ΔΕΝ περιλαμβάνει την αγορά του αναθεωρημένου κάθε φορά βιβλίου.

Επειδή τα χρήματα της συμμετοχής κάθε εκπαιδευομένου καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις ανελαστικές δαπάνες που αναφέρθηκαν παραπάνω, για την διεξαγωγή του συγκεκριμένου προγράμματος, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο course, τα χρήματα σας δεν θα σας επιστραφούν, ούτε θα μπορέσετε με τα χρήματα που έχετε καταβάλλει να συμμετάσχετε σε μελλοντικό course.

Η μόνη περίπτωση να επιστραφούν τα χρήματά σας είναι, να γίνει ακύρωση της συμμετοχής ένα μήνα πριν την διεξαγωγή του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ και παράλληλα να επιστραφεί το βιβλίο.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Στη διάρκεια του σεμιναρίου, θα διδαχθεί σε θεωρητικό & πρακτικό επίπεδο ότι νεώτερο υπάρχει στην οικογένεια του PHTLS σύμφωνα με τις αναθεωρημένες κάθε φορά οδηγίες. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 8 ώρες.

ΓΛΩΣΣΑ:
Η γλώσσα του σεμιναρίου είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

ΓΕΥΜΑΤΑ:
Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα σερβίρονται καφές.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ:
Σας συνιστούμε να ντυθείτε άνετα, λόγω των πολλών ωρών διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
Τα έξοδα διαμονής είναι δικά σας.

Για την ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο σεμινάριο απαιτείται η ανελειπής παρακολούθηση και η πιστή εφαρμογή των διαδικασιών και τεχνικών που αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια στο PHTLS.

Μοριοδότηση

Το PHTLS μοριοδοτείται μέσω του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με μόρια CME-CPD της UEMS (Union Européenne des Médecins Spécialistes)

News

03-06.10.2016

NAEMT Annual Meeting,

more

03-07.10.2016

EMS WORLD Expo

more

14.12.2015

Bleeding Control for the Injured

more

15-19.09.2015

EMS World Expo. EDUCATION for today - SOLUTION for tommorow

more

11-15.05.2016

2nd Pan-Hellenic Congress on Emergency Prehospital Care.

more

17-19.09.2015

CYPRUS EMS APHRODITE RALLY 2015

more

15-19.09.2015

EDUCATION for today. SOLUTION for tommorow

more

22.09.2012

Ημερίδα "Σύγχρονες τάσεις στην αντιμετώπιση του Τραυματία" -- [in Greek]

more